Ad
Ad
Ad
Motoryzacja

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu – co musimy o nim wiedzieć?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Załatwianie spraw urzędowych może być uciążliwe, w wielu przypadkach okazuje się jednak niezbędne, by dopełnić formalności. Brak czasu lub prywatne powody sprawiają czasami, że nie możemy osobiście zająć się konkretnymi sprawami. Wtedy warto skorzystać z upoważnienia. Czy w przypadku kupna polisy OC możemy wykorzystać upoważnienie do ubezpieczenia samochodu?

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu – jak działa?

Kłopoty zdrowotne, zobowiązania w pracy czy też urlopy to najczęstsze powody przez które nie może osobiście załatwić wyznaczonych spraw w urzędach. Jedną z ważniejszych jest ubezpieczenie pojazdu. Na szczęście, kiedy nie możemy osobiście stawić się w biurze ubezpieczyciela, pomóc może upoważnienie do ubezpieczenia samochodu. Upoważnienie tego typu polega na oddelegowaniu osoby trzeciej, aby w naszym imieniu zakupiła polisę. Upoważnienie daje możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej, wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej oraz przeprowadzenie likwidacji szkody komunikacyjnej. W tej sytuacji wyróżniamy kilka możliwości takiej umowy. Ubezpieczającym jest osoba trzecia, która na rachunek innej osoby zawiera umowę ubezpieczeniową. Ubezpieczonym jest osoba, która zostanie imiennie wskazana w polisie. Na podstawie umowy ubezpieczyciel obejmuje ochroną wskazany przez ubezpieczającego pojazd. 

Jakie dane musi zawierać upoważnienie do ubezpieczenia samochodu?

Decydując się na to, by osoba trzecia zawarła w naszym imieniu umowę OC, konieczne jest podanie dokładnych danych tej osoby w upoważnieniu. Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu powinno zawierać nasze dane (w tym numer pesel, adres korespondencyjny, nr dowodu osobistego), jak i dane osoby upoważnionej do podpisania umowy (przede wszystkim PESEL oraz numer dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). 

Comments are closed.